Ahşap Tablo Çalışma Man

Online Eğitimler

Eğitimler zoom platformu üzerinden yapılmaktadır.

 

Eğitimler ve Konu Başlıkları

Almak istediğiniz eğitim için lütfen iletişime geçiniz.

ISO 45001 İş Sağılığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Genel Bilgilendirme Eğitimi

Süre: 1 Saat

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamı standart maddelerine genel bir bakış

ISO 45001 İş Sağılığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Süre: 1 Gün

• Neden İyi Sağlık & Güvenlik Şartları Geliştirmeliyiz?

• ISO 45001:2018 Tarihçesi

• OHSAS 18001 ile ISO 45001 Arasındaki Temel Farklar

• Yüksek Seviyeli Yapı Maddeleri

• PUKÖ Döngüsü

• Madde 4 – Kuruluşun İçeriği

• Madde 5 – Liderlik

• Madde 6 – Planlama

• Madde 7 – Destek

• Madde 8- Operasyon

• Madde 9 – Performans Değerlendirme

• Madde 10 – İyileştirme

ISO 45001 İş Sağılığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

Süre: 1 Gün

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardının ISO 19011:2018’e göre;

• İç tetkiklerin planlanması

• İç tetkiklere hazırlık

• İç tetkiklerin gerçekleştirilmesi

• Uygunsuzluk ve tetkik raporlaması

• Tetkik sonrası takip faaliyetleri

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Genel Bilgilendirme Eğitimi

Süre: 1 Saat

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi kapsamı standart maddelerine genel bir bakış

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Süre: 1 Gün

• ISO 14001:2015 Eğitiminin Faydaları

• Terimler ve Tanımlar

• Anahtar Kavramlar

• Çevre Yönetimi Nedir ve Faydaları Nelerdir?

• ISO 14001 Nedir?

• Çevre Yönetim Sistemi Amaç ve Hedefler

• Madde 4 – Kuruluşun İçeriği

• Madde 5 – Liderlik

• Madde 6 – Planlama

• Madde 7 – Destek

• Madde 8- Operasyon

• Madde 9 – Performans Değerlendirme

• Madde 10 – İyileştirme

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

Süre: 1 Gün

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardının ISO 19011:2018’e göre;

• İç tetkiklerin planlanması

• İç tetkiklere hazırlık

• İç tetkiklerin gerçekleştirilmesi

• Uygunsuzluk ve tetkik raporlaması

• Tetkik sonrası takip faaliyetleri

Toplam Kalite Eğitimi

Süre: 2 Saat

 • Kalite ve Toplam Kalite Kavramları

 • Toplam Kalite Yönetimi Kuramcıları

 • Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri

 • Kalite Yönetim Sistemleri

Risk ve Fırsat Yönetimi Eğitimi

Süre: 2 Saat

 • Risk ve fırsat tanımı

 • Kuruluşun Bağlamı

 • İç & Dış Hususlar

 • İlgili Taraflar, Yasal ve Diğer Şartlar 

 • Risk ve Fırsat Değerlendirme Yöntemleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasal Mevzuat Eğitimi

Süre: 2 Saat

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler hakkında bilgilendirme

Güvenli Davranış Yönetimi Eğitimi

Süre: 1 Gün

 • Neden İyi Sağlık ve Güvenlik Şartları Geliştirmeliyiz?

 • Güvensiz Davranışlar ve Durumlar

 • Alışkanlıkların Gücü

 • Değişim Yönetimi

 • Liderlik

 • Şiddetsiz İletişim

Teknik Atölyeler

Süre: Her bir başlık 2 Saat

 • Kimyasallarla Güvenli Çalışma

 • Fiziksel Risk Etmenleri ve Yönetimi

 • Biyolojik Risk Etmenleri ve Yönetimi

 • İş İzni Yönetimi (Kapalı Alanlarda Çalışma İzni, Yüksekte Çalışma İzni, Elektrik ile Çalışma İzni, Kazı İşlerinde İzin, Taşeron Firma Çalışma İzni)

Değişim Yönetimi Eğitimi

Süre: 2 Saat

 • Değişim Ne Demektir?

 • Değişim Risk Değerlendirmesi

 • Değişimin Uygulanması

 • Değişim Yönetimi Roller ve Sorumluluklar

Liderlik

Süre: 1 Saat

 • Liderlik Türleri

 • İş Güvenliği Konularında Liderlik

 • Kalite Konularında Liderlik

 • Motivasyon 3.0

Çevre Yönetimi Eğitimi

Süre: 1 Gün

 • Sürdürülebilirlik 

 • Çevre Mevzuatı

 • Çevre Etki Boyut Analizi

 • Yaşam Döngüsü Analizi

 • Çevresel Riskler ve Fırsatlar

 
Researching and Writing

İletişim

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!