Online Eğitimler

Eğitimler zoom platformu üzerinden yapılmaktadır.

 
 

Eğitimler ve Konu Başlıkları

Almak istediğiniz eğitim için lütfen iletişime geçiniz.

ISO 45001 İş Sağılığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Genel Bilgilendirme Eğitimi

Süre: 1 Saat

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamı standart maddelerine genel bir bakış

ISO 45001 İş Sağılığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Süre: 1 Gün

• Neden İyi Sağlık & Güvenlik Şartları Geliştirmeliyiz?

• ISO 45001:2018 Tarihçesi

• OHSAS 18001 ile ISO 45001 Arasındaki Temel Farklar

• Yüksek Seviyeli Yapı Maddeleri

• PUKÖ Döngüsü

• Madde 4 – Kuruluşun İçeriği

• Madde 5 – Liderlik

• Madde 6 – Planlama

• Madde 7 – Destek

• Madde 8- Operasyon

• Madde 9 – Performans Değerlendirme

• Madde 10 – İyileştirme

ISO 45001 İş Sağılığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

Süre: 1 Gün

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardının ISO 19011:2018’e göre;

• İç tetkiklerin planlanması

• İç tetkiklere hazırlık

• İç tetkiklerin gerçekleştirilmesi

• Uygunsuzluk ve tetkik raporlaması

• Tetkik sonrası takip faaliyetleri

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Genel Bilgilendirme Eğitimi

Süre: 1 Saat

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi kapsamı standart maddelerine genel bir bakış

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Süre: 1 Gün

• ISO 14001:2015 Eğitiminin Faydaları

• Terimler ve Tanımlar

• Anahtar Kavramlar

• Çevre Yönetimi Nedir ve Faydaları Nelerdir?

• ISO 14001 Nedir?

• Çevre Yönetim Sistemi Amaç ve Hedefler

• Madde 4 – Kuruluşun İçeriği

• Madde 5 – Liderlik

• Madde 6 – Planlama

• Madde 7 – Destek

• Madde 8- Operasyon

• Madde 9 – Performans Değerlendirme

• Madde 10 – İyileştirme

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

Süre: 1 Gün

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardının ISO 19011:2018’e göre;

• İç tetkiklerin planlanması

• İç tetkiklere hazırlık

• İç tetkiklerin gerçekleştirilmesi

• Uygunsuzluk ve tetkik raporlaması

• Tetkik sonrası takip faaliyetleri

Toplam Kalite Eğitimi

Süre: 2 Saat

 • Kalite ve Toplam Kalite Kavramları

 • Toplam Kalite Yönetimi Kuramcıları

 • Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri

 • Kalite Yönetim Sistemleri

Risk ve Fırsat Yönetimi Eğitimi

Süre: 2 Saat

 • Risk ve fırsat tanımı

 • Kuruluşun Bağlamı

 • İç & Dış Hususlar

 • İlgili Taraflar, Yasal ve Diğer Şartlar 

 • Risk ve Fırsat Değerlendirme Yöntemleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasal Mevzuat Eğitimi

Süre: 2 Saat

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler hakkında bilgilendirme

Güvenli Davranış Yönetimi Eğitimi

Süre: 1 Gün

 • Neden İyi Sağlık ve Güvenlik Şartları Geliştirmeliyiz?

 • Güvensiz Davranışlar ve Durumlar

 • Alışkanlıkların Gücü

 • Değişim Yönetimi

 • Liderlik

 • Şiddetsiz İletişim

Teknik Atölyeler

Süre: Her bir başlık 2 Saat

 • Kimyasallarla Güvenli Çalışma

 • Fiziksel Risk Etmenleri ve Yönetimi

 • Biyolojik Risk Etmenleri ve Yönetimi

 • İş İzni Yönetimi (Kapalı Alanlarda Çalışma İzni, Yüksekte Çalışma İzni, Elektrik ile Çalışma İzni, Kazı İşlerinde İzin, Taşeron Firma Çalışma İzni)

Değişim Yönetimi Eğitimi

Süre: 2 Saat

 • Değişim Ne Demektir?

 • Değişim Risk Değerlendirmesi

 • Değişimin Uygulanması

 • Değişim Yönetimi Roller ve Sorumluluklar

Liderlik

Süre: 1 Saat

 • Liderlik Türleri

 • İş Güvenliği Konularında Liderlik

 • Kalite Konularında Liderlik

 • Motivasyon 3.0

Çevre Yönetimi Eğitimi

Süre: 1 Gün

 • Sürdürülebilirlik 

 • Çevre Mevzuatı

 • Çevre Etki Boyut Analizi

 • Yaşam Döngüsü Analizi

 • Çevresel Riskler ve Fırsatlar

 
Researching and Writing

İletişim

©2020, HSE Akademi tarafından Wix.com ile kurulmuştur.